Artikel 1: Beste ‘medicijn’ voor jongeren? Geef ze Oprechte Aandacht!

Laat onze jongeren niet tussen de wal en schip vallen!

In de media: Op 8 juni 2023 verscheen dit 1e artikel van een drieluik in het Brabants Dagblad.

In het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag was een open brief opgenomen van een bezorgde ouder. Met een oproep aan de Minister van VWS om concrete maatregelen te treffen om overmatig telefoongebruik onder jongeren aan te pakken. Een mooi stuk en heel goed dat er aandacht wordt gevraagd voor het welzijn van onze jeugd! Zij maken immers de toekomst van ons’ land.

Wat vinden de jongeren zelf?

Bij deze open brief willen we als Stichting 27 graag een kanttekening plaatsen. Want is het wel aan het kabinet om – met nieuwe regels en wetten – het telefoongebruik door jongeren aan banden te leggen? Willen wij een dergelijke overheidsbemoeienis? Jongeren trekken namelijk toch wel hun eigen plan, al dan niet thuis of in de vele uren die ze buitenshuis doorbrengen met vrienden, school en werk.

Waarom richten we ons niet meer op de jongeren en spreken we ze zelf niet aan? Hoe zorgen we ervoor dat zij gemotiveerd raken om in actie te komen?

Artikel 2: Stel ons de juiste vragen, motiveer en inspireer ons!

De stelling

In de media: Op 27 juni 2023 verscheen dit 2e artikel van een drieluik in het Brabants Dagblad.

Volgens ons is het beste ‘medicijn’ het geven van Oprechte Aandacht aan elke jongere. In dat artikel hebben we ons de vraag hebben gesteld: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren gemotiveerd raken om in actie te komen? En het beste ‘recept’ voor het antwoord op deze vraag lijkt ons om de jongeren zelf aan het woord te laten. Daarom vroegen wij een aantal jongeren om te reageren op de stelling uit het eerste krantenartikel:

De overheid moet concrete maatregelen treffen om het overmatig telefoongebruik onder jongeren aan te pakken.

Wat vinden jongeren zelf?

De jongeren die wij gesproken hebben zijn unaniem van mening: De telefoon is het nieuwe tijdperk, het hoort erbij. De maatschappij kan niet meer zonder.

Lees voor het vervolg van hun verhaal het gehele artikel hieronder.

Artikel 3: Leg telefoon weg en ervaar de verbinding!

De telefoon is het nieuwe tijdperk

In de media: Op 22 augustus 2023 verscheen dit 3e artikel van een drieluik in het Brabants Dagblad.

In dit laatste artikel van de serie, komen de jongerentrainers aan het woord. Wat valt ze op, aan de jongeren die zij tijdens een training ontmoeten? Welke vragen leven er? En hoe kan het, dat zij jongeren na slechts enkele dagen training zien veranderen?

Verbinding

Naar aanleiding van de ervaringen van jongerentrainers, vallen een aantal woorden op, waarvan ‘Verbinding’ de grootste gemene deler is.